També forma part de la família.

Demana informació sense cap compromís!

Per protegir-te a tu i als teus,
per protegir el que és teu.

Assistència veterinària.

Responsabilitat Civil.

Despeses sacrifici i gestió del cos.

Possibilitat de lliure elecció de veterinari.

Què cobreix l’assegurança de Mascotes?

Despeses de veterinari.

Accidents, robatori, pèrdua i sacrifici i gestió del cos.

Responsabilitat Civil.

Assistència telefònica.

Capital per mort de l’animal.

FAQ - Preguntes Freqüents

Es poden assegurar gossos i gats.

Normalment es poden assegurar a partir dels tres mesos de vida i fins als 8 anys.

A la majoria de les assegurances de llar, les mascotes queden cobertes per la garantia de responsabilitat civil (sempre estan exclosos el gossos de races potencialment perilloses), és a dir per danys a tercers, mai el propi animal.

Si, es cobreixen els danys que faci la mascota, tant personals com material. A més, també cobreix les conseqüències econòmiques que derivin dels danys causats.

Per establir l’import del capital a assegurar es té en compte el preu de l’animal en el mercat, tenint en compte els estàndards de raça d’un cadell de característiques similars.

Si per totes les races considerades potencialment perilloses, en el resta depèn de cada comunitat.

La documentació de l’animal en regla.
La cartilla de vacunacions al dia.
En el cas dels gossos que en portin, el microxip identificatiu.

Demana informació sense cap compromís!​

Truca’ns al 932 954 300

Els nostres valors

Responsabilitat
financera i solvència
Compromesos amb el futur del col•lectiu, donem cobertures amb una gestió eficaç dels riscos, protegint el patrimoni de tots.

 

Solidaritat

És la nostra raó de ser. Compartim entre tots el compromís i fem que l’equitat sigui la major fortalesa.

 

Integritat

Escoltem per proposar els serveis que es necessiten sense anteposar el lucre econòmic.

 

Implicació

Ens esforcem per tal d’aportar valor i oferir les solucions més adients i avançades a cada necessitat.

“Sense ànim de lucre, plenament alineats amb l’ús de bones pràctiques de governança i transparència, el compromís social, la formació, la qualitat i la innovació.”
Assegurances Intermediades per Serpreco, Corredoria d’Assegurances, S.A., vinculada a la Mútua dels Enginyers. Responsabilitat Civil i Caució concertades. Núm. J00609 Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances.