ROBATORI D'EINES EN VEHICLES

Demana informació sense compromís o contracta ja!

Protegeix-te amb l'assegurança de
robatori d'eines i equips en vehicles.

Dissenyem l'assegurança que millor s'adapta a les teves necessitats professionals.

Robatori d'Eines i Equips a l'interior del vehicle estacionat

Danys per accident o col·lisió del vehicle

Cobertura 24h

Altres cobertures incloses

Atracament o robatori a mà armada i en quadrilla 

Incendi, llamp o explosió

Bolcada o descarrilament

Danys per despreniment de terra

146 €

per vehicle assegurat

Demana informació sense cap compromís!​

Truca’ns al 932 954 300

FAQ - Preguntes Freqüents

- COBERTURA DE ROBATORI: Robatori d'eines i equips a l'interior del vehicle assegurat.

- COBERTURES BÀSIQUES INCLOSES:

A) Accident del mitjà de transport que es produeixi per:
- Caiguda del vehicle a cunetes, barrancs, precipicis, rius i mar.
- Col·lisió o xoc del vehicle portador amb un altre cos fix o mòbil.
- Bolcada o descarrilament.
- Pluges o neus tempestuoses i allaus.
- Corriment o despreniment de terres, muntanyes o roques.
- Trencament de ponts i esfondrament d'edificis, ponts, túnels o altres obres d'enginyeria i arquitectura.
- Enfonsament súbdit de la via, carretera i calçada.
- Aigua de mar a causa de temporal, en trajectes terrestres.

B) Robatori realitzat en quadrilla i a mà armada, degudament provat, i de tal manera que resulti amenaçada la vida o la integritat corporal de les persones que ocupen el mitjà de transport.

C) Incendi, llamp o explosió, de qualsevol origen, excepte combustió espontània.

Es disposarà de cobertura de robatori quan els vehicles hagin estat estacionats amb la deguda vigilància:

a) A parades (de no càrrega i descàrrega) amb una duració inferior a 3 hores.
El vehicle ha de trobar-se completament tancat, utilitzant tots els dispositius de tancament, alarma i bloqueig de què disposi. Pel que fa a la situació, haurà d'estacionar a llocs apropiats, quedant exclosos els carrers o zones solitàries.

b) A parades que excedeixin de 3 hores:
En cas d'impossibilitat de complir amb algunes de les condicions anteriorment esposades, l'assegurat o assegurada es compromet a prendre totes les mesures al seu abast per evitar en la mesura del possible el risc de robatori (estacionar al costat d'altres camions, a zones il·luminades, a zones adjacents amb llocs oberts les 24 hores del dia, com hotels, motels, gasolineres, etc.
Queda expressament exclòs el risc de furt.

Per aquesta garantia, queden cobertes les pèrdues que l'assegurat o assegurada pateixi per la desaparició o deteriorament de les eines i equips assegurats a conseqüència del robatori o temptativa d'aquest.

Les garanties bàsiques esmentades anteriorment no disposen de franquícia. A la cobertura de robatori només s'aplica una franquícia de 150€ en cas de sinistre.

El valor indemnitzable es determinarà d'acord amb el valor venal de les eines en el moment anterior del sinistre, tenint en consideració les seves característiques, antiguitat, estat d'ús i desgast.

El capital assegurat de les eines és de 3.000€ per vehicle assegurat.

Assegurances Intermediades per Serpreco, Corredoria d’Assegurances, S.A., vinculada a la Mútua dels Enginyers. Responsabilitat Civil i Caució concertades. Núm. J00609 Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances.