ÉS EL TEU TORN

Demana informació sense cap compromís!

Et toca una millora de preu en la teva assegurança* d’auto i moto
i a més a més et donem fins a 80€**

Per què escollir l'assegurança de cotxe o moto?

Amb companyies asseguradores de primera línia.

Gamma de preus i modalitats a la mida del teu vehicle.

Assessorament en la contractació i servei durant la tramitació de sinistres.

Què cobreix l'assegurança de cotxe o moto?

Robatori, incendi, vidres
i assistència en viatge.

Responsabilitat civil obligatòria i voluntària
DANYS PROPIS! (Amb franquícia i sense).

Accidents del conductor/a i acompanyants.

Altres cobertures incloses

Vehicle de substitució.

Reclamació de multes i retirada de carnet.

FAQ - Preguntes Freqüents

Sí, és obligatori, ja que la Llei estableix que tots els vehicles que disposin de permís de circulació han de tenir una assegurança de responsabilitat civil.

D’altra banda, no és obligatori però sí recomanable portar la pòlissa, el rebut de l’assegurança i el rebut de l’impost de circulació al cotxe.

Ha de rectificar-se immediatament, ja que podria afectar a la taxa aplicable per al càlcul de la prima i per tant a la gestió de sinistres.

Quan el cotxe o moto està assegurat a tot risc amb franquícia, aquesta és la part que ha d’assumir la persona assegurada en cas de sinistre de danys propis, sense contrari responsable identificat. Ajuda a rebaixar considerablement la prima de tot risc.

El preu del vehicle al mercat. Aquest càlcul es fa a través d’unes taules que prenen com a referència la data de la primera matriculació, la marca i el model i s’actualitzen cada any. El preu indicat a la taula pot variar una mica a l’alça o baixa, en funció del quilometratge i l’ús del vehicle.

Comunicant-ho per escrit amb un mes d’antelació al seu venciment.

La millora de preu serà d'almenys un 5% respecte al preu de renovació. Addicionalment el client rebrà un incentiu econòmic de fins a 80 euros segons el producte i modalitat contractada. El pagament de l'incentiu econòmic addicional es realitzarà a través d'una transferència bancària al client passats 90 dies des de la contractació. Promoció vàlida per a noves contractacions realitzades entre l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024 per a pòlisses d'Auto. Els beneficis de millora de preu i incentiu econòmic addicional són independents entre si i cadascun d'ells té condicions específiques que es recullen aquí. Aquests productes pertanyen a Zurich Insurance Europe AG, Sucursal a Espanya.

Demana informació sense cap compromís!​

Logo La Mutua de los Ingenieros Serpreco

Assegurances intermediades per Serpreco, Corredoria d’Assegurances S.A., corredoria vinculada a La Mutualitat dels Enginyers, M.P.S. Responsabilitat Civil i Caució concertades. Núm. J00609 Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances. El corredor recomana aquests productes sobre la base de l’anàlisi objectiva, prestant l’assessorament personalitzat al client que ho sol·liciti per la contractació d’una assegurança d’auto o moto, d’acord a la Llei de Distribució d’assegurances i reassegurances privades.

*La millora de preu serà, d'almenys, un 5% respecte al preu de renovació presentat a Zurich Insurance Europe AG, Sucursal a Espanya. El pagament de l’incentiu econòmic addicional es realitzarà a través d’una transferència bancària al client passats 90 dies des de la contractació.

Promoció vàlida per a noves contractacions amb data d’efecte entre l’1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024 per a pòlisses d’automòbils i Moto (Consulta condicions). Els beneficis millora de preu i incentiu econòmic addicional son independents entre si, i cadascun d’ells té condicions específiques que es recullen a https://colectivos.zurich.es/promocion2024. Aquests productes pertanyen a Zurich Insurance Europe AG, Sucursal a Espanya.

** El client rebrà per part de l’asseguradora Zurich Insurance Europe AG, Sucursal a Espanya, un incentiu econòmic addicional de fins a 80€ segons el projecte i modalitat contractada.