Prendre decisions comporta responsabilitats

Demana informació sense cap compromís!

Per protegir-te a tu i als teus,
per protegir el que és teu.

Assegura la continuïtat de la teva empresa.

Estigues tranquil amb la presa de decisions.

Cobreix les teves negligències i errors de gestió.

Què cobreix l’assegurança d’Alts Càrrecs i Directius
del GRUP La Mútua dels Enginyers?

Les sancions administratives.
Reclamacions de tercers per una errada empresarial o actuació culposa.
Fiances civils i penals i despeses de defensa.

Facilitat de contractació

Disposem de precotitzats senzills de completar i amb preu a l’instant!

Primes Especials

Primes especials a mida segons la grandària i activitat de l’empresa (possibilitat d’oferir servei addicional “compliance” per a l’adequació de l’empresa al compliment normatiu que l’eximeix de responsabilitat penal).

FAQ - Preguntes Freqüents

 • Responsabilitat civil dels administradors i alts càrrecs.
 • Inhabilitació professional.
 • Despeses de defensa.
 • Sancions administratives.
 • Responsabilitat concursal.
 • Despeses de representació legal, d’extradicció, de publicitat, de constitució d’aval concursal i de gerència de riscos.
 • Fiances civils i despeses de constitució de fiances penals.
 • Reclamacions per pràctiques laborals.
 • Responsabilitat tributària.

En cas de situacions inesperades, per negligència pròpia o de col·laboradors, per acusacions infundades, per reclamacions de tercers, per errors propis, etc, cal comptar amb una pòlissa que pugui assumir la responsabilitat.

A la Ley de Sociedades de Capital RD 1/2010 i a la Ley de Transparencia 26/2003 s’estableixen determinades responsabilitats que podrien ser exigides als alts directius de les empreses, quan l’execució de les seves comeses i obligacions hagi causat danys i / o perjudicis a tercers, a la mateixa societat i / o als accionistes.

La Llei Orgànica 1/2015, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal, incorpora com a objectius la responsabilitat penal de les persones jurídiques, fins i tot per incompliment dels deures de supervisió, vigilància i control de les persones responsables per a això.

Va adreçada a gerents, directius o exdirectius, administradors i consellers que vulguin garantir la seva responsabilitat personal com a directiu.

La contracta la societat per cobrir les reclamacions a tots els alts càrrecs i directius (Modalitat Corporativa) o la pot contractar un directiu (Modalitat Individual) per donar cobertura a la feina que pugui fer com a directiu en diferents empreses.

La llista pot ser molt àmplia però principalment:

 • Els bancs
 • Els proveïdors
 • Hisenda
 • La Seguretat Social
 • Els accionistes, siguin majoritaris o minoritaris
 • Els empleats, o fins i tot els candidats a un lloc de treball
 • Clients
 • Competidors
 • Qualsevol tercer que pugui demostrar que hagi sofert un perjudici per la nostra inadequada gestió
 • Reclamacions, fets o litigis coneguts per l’assegurat amb anterioritat a l’efecte de la pòlissa.
 • Reclamacions per actes dolosos.
 • Reclamacions per danys personals o materials.
 • Multes i sancions que no siguin administratives.
 • Reclamacions derivades de l’activitat professional.
 • Reclamacions relacionades amb blanqueig de capitals.
 • Reclamacions per manca de llicència o autorització administrativa.
 • Reclamacions entaulades per tribunals de la jurisdicció dels Estats Units.
Cobreixen tot el món excepte EE.UU i Canadá.
 

Primes des de 300 € a l’any per una cobertura 300.000 €.

 

D&O, pel seu nom en anglès, Directors & Officers.

Truca o envia’ns un mail i et facilitarem un senzill qüestionari precotitzat per iniciar-la en cas d’interès.

Demana informació sense cap compromís!​

Truca’ns al 932 954 300

Els nostres valors

Responsabilitat
financera i solvència
Compromesos amb el futur del col•lectiu, donem cobertures amb una gestió eficaç dels riscos, protegint el patrimoni de tots.

 

Solidaritat

És la nostra raó de ser. Compartim entre tots el compromís i fem que l’equitat sigui la major fortalesa.

 

Integritat

Escoltem per proposar els serveis que es necessiten sense anteposar el lucre econòmic.

 

Implicació

Ens esforcem per tal d’aportar valor i oferir les solucions més adients i avançades a cada necessitat.

“Sense ànim de lucre, plenament alineats amb l’ús de bones pràctiques de governança i transparència, el compromís social, la formació, la qualitat i la innovació.”
Assegurances Intermediades per Serpreco, Corredoria d’Assegurances, S.A., vinculada a la Mútua dels Enginyers. Responsabilitat Civil i Caució concertades. Núm. J00609 Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances.