MIREM MÉS PER TU

Demana informació sense cap compromís!

80€* per a tu si ens portes una nova assegurança d'auto!

A més, et millorem el preu.**

Per què escollir l'assegurança d'automòbils?

Amb companyies asseguradores de primera línia.

Gamma de preus i modalitats a la mida del teu vehicle.

Assessorament en la contractació i servei durant la tramitació de sinistres.

Què cobreix l’assegurança d'automòbils?

Robatori, incendi, vidres
i assistència en viatge.

Responsabilitat civil obligatòria i voluntària
DANYS PROPIS! (Amb franquicia i sense).

Accidents del conductor/a i acompanyants.

Altres cobertures incloses

Vehicle de substitució.

Reclamació de multes i retirada de carnet.

FAQ - Preguntes Freqüents

Sí, és obligatori, ja que la Llei estableix que tots els vehicles que disposin de permís de circulació han de tenir una assegurança de responsabilitat civil.

D’altra banda, no és obligatori però sí recomanable portar la pòlissa, el rebut de l’assegurança i el rebut de l’impost de circulació al cotxe.

Ha de rectificar-se immediatament, ja que podria afectar a la taxa aplicable per al càlcul de la prima i per tant a la gestió de sinistres.

Quan el cotxe està assegurat a tot risc amb franquícia, aquesta és la part que ha d’assumir la persona assegurada en cas de sinistre de danys propis, sense contrari responsable identificat. Ajuda a rebaixar considerablement la prima de tot risc.

El preu del vehicle al mercat. Aquest càlcul es fa a través d’unes taules que prenen com a referència la data de la primera matriculació, la marca i el model i s’actualitzen cada any. El preu indicat a la taula pot variar una mica a l’alça o baixa, en funció del quilometratge i l’ús del vehicle.

Comunicant-ho per escrit amb un mes d’antelació al seu venciment.

La millora de preu serà d'almenys un 5% respecte al preu de renovació. Addicionalment el client rebrà un incentiu econòmic de fins a 80 euros segons el producte i modalitat contractada. El pagament de l'incentiu econòmic addicional es realitzarà a través d'una transferència bancària al client passats 90 dies des de la contractació. Promoció vàlida per a noves contractacions realitzades entre l'1 de maig de 2023 i el 31 de gener de 2024 per a pòlisses d'Auto. Els beneficis de millora de preu i incentiu econòmic addicional són independents entre si i cadascun d'ells té condicions específiques que es recullen aquí. Aquests productes pertanyen a Zurich Insurance plc, Sucursal a Espanya.

Sí. A més, ara podràs beneficiar-te de la nostra promoció amb 3 mesos gratis amb la teva renovació amb cobertures especials per aquest tipus de vehicles***.

Demana informació sense cap compromís!​

Assegurances intermediades per Serpreco, Corredoria d’Assegurances S.A., corredoria vinculada a La Mutualitat dels Enginyers, M.P.S. Responsabilitat Civil i Caució concertades. Núm. J00609 Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances. El corredor recomana aquests productes sobre la base de l’anàlisi objectiva, prestant l’assessorament personalitzat al client que ho sol·liciti per la contractació d’una assegurança d’auto, d’acord a la Llei de Distribució d’assegurances i reassegurances privades.

 

* El client rebrà per part de l’asseguradora Zurich Insurance plc, Surcursal a Espanya,, un incentiu econòmic addicional de fins a 80€ segons el projecte i modalitat contractada.

 

** Addicionalment, la millora de preu serà, d’almenys, un 5% respecte al preu de renovació presentat a Zurich Insurance plc, Sucursal a Espanya. El pagament de l’incentiu econòmic addicional es realitzarà a través d’una transferència bancària al client passats 90 dies des de la contractació.

 

*** Promoció vàlida per a noves contractacions de l'assegurança Cotxe Green, fins al 30 de juny de 2023. Consulta les bases de la promoció.

 

Promoció vàlida per a noves contractacions amb data d’efecte entre l’1 de maig de 2023 i el 31 de gener de 2024 per a pòlisses d’automòbils i Moto (Consulta condicions). Els beneficis millora de preu i incentiu econòmic addicional son independents entre si, i cadascun d’ells té condicions específiques que es recullen a https://colectivos.zurich.es/promocion2023. Aquests productes pertanyen a Zurich Insurance plc, Sucursal a Espanya.